Letter to Congress (Dutch Nederlands)

Brief aan het US Congres

Geachte leden van het US Congres,

Internet is een vitale informatiebron voor meer dan 3 miljard mensen wereldwijd, maar voor velen wordt deze levenslijn doorgesneden. Van Xinjiang tot Hongkong en van Caracas tot Teheran zetten repressieve regimes een nieuwe generatie geavanceerde censuur- en bewakingstechnologie in, die bedoeld is om afwijkende meningen te onderdrukken, religieuze en etnische minderheden op te sporen en online informatie te manipuleren.

Terwijl de strijd voor vrije meningsuiting escaleert, dreigt de VS het meest effectieve programma te verliezen dat het US Congres tot zijn beschikking heeft om internetvrijheid te verdedigen, het Open Technology Fund (OTF).

We schrijven dit als een coalitie van individuen en organisaties om er bij het US Congres op aan te dringen het Open Technology Fund te steunen. Het is noodzakelijk dat het US Congres ervoor zorgt dat het nieuwe leiderschap van het United States Agency for Global Media (USAGM) OTF niet ontmantelt en, tegen de intentie van het US Congres in, de steun van de Amerikaanse overheid voor zijn essentiële werk intrekt.

OTF is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk van het United States Agency for Global Media (USAGM). In de afgelopen acht jaar heeft OTF, en de projecten die zij ondersteunt, meer dan 2 miljard mensen in meer dan 60 landen in staat gesteld om veilig toegang te krijgen tot het internet; zonder censuur en repressief toezicht. Via door OTF gefinancierde projecten omzeilen miljoenen mensen op het vasteland van China de Great Firewall, hebben Cubanen toegang tot onafhankelijke nieuwsberichten en communiceren ze veilig zonder internetverbinding op het eiland, vermijden duizenden activisten repressief toezicht in Iran en omzeilen ze internetsluitingen in Turkije, en blijven journalisten veilig online in Rusland.

Ondanks het belangrijke werk van OTF bestaan er ernstige zorgen over het feit dat het nieuwe leiderschap binnen de USAGM zal proberen OTF te ontmantelen. Ook bestaan er ernstige zorgen dat Amerikaanse overheidssubsidies opnieuw toegewezen zullen worden ter ondersteuning van een beperkt aantal anticensuur-instrumenten zonder een transparant en open beoordelingsproces. Bovendien zijn deze technologieën gesloten, waardoor het aantal mensen in de wereld dat er toegang tot heeft wordt beperkt en de instrumenten minder veilig zullen zijn. De veiligheid van de gebruikers en het vertrouwen van het mondiale publiek in door de VS gesteunde internetvrijheidstechnologieën komen hiermee in gevaar. Een dergelijke benadering gaat ook voorbij aan de talrijke bedreigingen voor de internetvrijheid en de veel grotere reeks acties die nodig zijn om degenen te helpen die het doelwit zijn van repressieve regeringen.

Over de hele wereld nemen onverschrokken journalisten en toegewijde activisten grote persoonlijke risico's voor de verspreiding van vrijheid en democratie. De open, eerlijke, concurrerende en op bewijs gebaseerde toekenningsprocessen van OTF zorgen ervoor dat deze dappere individuen over de beste instrumenten en technologieën beschikken om zichzelf te beschermen. OTF financiert open source-technologieën en heeft meer dan 100 onafhankelijke beveiligingsaudits van internetvrijheidstechnologieën van derden gefinancierd. Dit heeft als resultaat dat alleen degenen met de hoogste veiligheidsnormen worden ondersteund met middelen van de Amerikaanse overheid.

Autoritaire regimes hebben duidelijk gemaakt dat zij bereid zijn alles te doen wat nodig is om het internet te controleren. Het is van cruciaal belang dat de VS het internet beschermt als een democratische ruimte voor vrije meningsuiting. Wij dringen er bij het US Congres op aan, om op deze escalerende aanvallen op de vrijheid van meningsuiting te reageren door het internet te beschermen door middel van zijn voortdurende en sterke onpartijdige steun voor OTF.

In het bijzonder vragen wij de leden van het US Congres dit te doen:

Eisen dat USAGM de bestaande FY2019 en FY2020 bestedingsplannen ter ondersteuning van het Open Technology Fund eert;

Eisen dat alle internetvrijheidsfondsen van de Amerikaanse overheid worden toegekend via een open, eerlijk, concurrerend en op bewijs gebaseerd besluitvormingsproces;

Eisen dat alle internetvrijheidstechnologieën die worden ondersteund door fondsen van de Amerikaanse overheid voor altijd volledig open source blijven;

Regelmatige beveiligingsaudits eisen voor alle internetvrijheidstechnologieën die met middelen van de Amerikaanse overheid worden ondersteund; en

De Open Technology Fund Authorization Act aan te nemen.

Vandaag de dag vertrouwen miljoenen mensen op technologie die door OTF is gefinancierd om de Great Firewall te doorbreken. We dringen er bij het US Congres op aan om zijn steun voor deze vitale instelling te handhaven, zodat de Verenigde Staten de mensen die in een internetrepressieve omgeving leven in staat kunnen blijven stellen om online te spreken, te denken, te associëren en te aanbidden.

Met vriendelijke groet,

Ondergetekende